saostar

Banner โฆษณา

“มาช่วย..ด้วยรัก” ครั้งที่ 14 รวมพลังเอสโซ่ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนถุงยังชีพ

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการ “มาช่วย ... ด้วยรัก” ครั้งที่ 14 รวมพลังเอสโซ่ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

        บริษัท เอสโซ่ฯ และ พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19  ในกิจกรรม “มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 14”   ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และน้ำดื่ม จำนวน 644 ชุด พร้อมแอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือ อีกจำนวนหนึ่ง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่นฯ จำนวน 200,232 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 43,400 บาท  รวมเป็นยอดเงินสำหรับถุงยังชีพทั้งสิ้น  243,632 บาท

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ อย่างมีความสุข และยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมมาช่วย...ด้วยรัก ครั้งที่ 14 ขึ้น เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง อันได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน และครอบครัว ที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุน และจัดเตรียมถุงยังชีพในครั้งนี้อีกด้วย”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ