saostar

Banner โฆษณา

กระทรวงมหาดไทยร่วมอีสวอเตอร์มอบถุงยังชีพให้ประชาชนชาวบางพระ

กระทรวงมหาดไทย และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ในเขตพื้นที่ชุนชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ

                วันนี้ ( 20 พ.ค. ) นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอเตอร์) มอบถุงยังชีพจำนวน 400 ถุง ให้ประชาชนชาวอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าให้การต้อนรับ

 โดยก่อนการมอบทางรัฐมนตรีช่วยและคณะได้เดินผ่านอุโมงค์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพร้อมได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ จากนั้น นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ ด้วยในวันนี้ สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วยจำนวน 87 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 85 ราย เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ จังหวัดชลบุรี ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 25 วันต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563

โดยในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ที่ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ชุนชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน  ด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่านามของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้มีกำลังใจ สามารถที่จะดำเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ