saostar

Banner โฆษณา

FOOD PARK แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา การันตีมาตรฐานความปลอดภัย เปิดแล้ววันนี้

ศูนย์อาหาร ‘FOOD PARK’ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ภายใต้มาตรการของรัฐ การันตีด้วยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสุขอนามัย อาหารสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าใช้บริการ โดยการเข้าใช้บริการ ดำเนินการดังนี้

1. ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างรอสแกน QR Code App “ไทยชนะ” เพื่อเข้า-ออก เวลาใช้บริการ
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าพื้นที่ฯ กรณีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขออนุญาตให้ท่านนั่งพัก หากอุณหภูมิไม่ลดลงแนะนำให้พบแพทย์ก่อนเข้าพื้นที่ฯ
3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ขณะรอสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์
4. FOOD PARK จัดโต๊ะและเก้าอี้ ตามมาตรการฯ โดยเคร่งครัด ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งงดการสนทนา และทำกิจการรมอื่นๆ นอกเหนือจากการนั่งรับประทานอาหาร
5. FOOD PARK ตรวจคัดกรองอาการป่วยให้กับพนักงานทำความสะอาด และพนักงานร้านค้าทุกคนก่อนปฏิบัติงานทุกวัน รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ และบัตรเงินสดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ แม้ไม่มีผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดภาชนะ จาน ช้อน ส้อม ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของทุกท่าน
6. พนักงานทำความสะอาด และพนักงานร้านค้า FOOD PARK ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะการทำความสะอาดมือเป็นระยะๆ พร้อมทั้งรักษาระยะห่างกับผู้ใช้บริการ ทาง FOOD PARK ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากมีความล่าช้าในการให้บริการ
7. กรณีมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อลดความแออัด FOOD PARK จัดเก้าอี้ตามมาตรการเว้นระยะห่าง สำหรับให้นั่งรอ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

​ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับบริการด้วยความมั่นใจภายใต้ บรรทัดฐานใหม่ ‘New Normal’ เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ