saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาแจกข้าวกล่องและน้ำให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19


โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจ จัดตั้งโครงการ ครัวสะดวกแบ่งปัน เพื่อแจกอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว

                วันนี้ ( 12 มิ.ย. ) นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ ครัวสะดวกแบ่งปัน เพื่อแจกอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจ จำนวน 500 กล่อง ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์จอมพลมหาอัมมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                สำหรับการแจกของในครั้งนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาเมืองศรีราชา ให้มาร่วมจัดตั้งจุดคัดกรองและรักษาระยะห่างทางสังคม โดยให้ผู้รับบริจาคต้องยืนห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ผู้เข้ารับบริจาคต้องใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้ง ตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้ประกาศมาแล้วในเบื้องต้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ