saostar

Banner โฆษณา

นิคมฯ แหลมฉบัง จัดทำโครงการธนาคารปันสุข ตั้งตู้ปันสุข

นิคมฯ แหลมฉบัง จัดทำโครงการธนาคารปันสุข ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับพนักงาน และสถานประกอบการ ภายในนิคมฯ จัดทำโครงการ ธนาคารปันสุข ตั้งตู้ กนอ.ปันสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการ มอบของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น มารวบรวมจัดเก็บไว้ที่ธนาคารปันสุข ก่อนนำไปแบ่งปันและเติมให้กับตู้ปันสุขในพื้นที่ จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้ประชาชนบางส่วนว่างงานและมีรายได้ลดลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และได้รับความลำบากจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ทางสำนักงานนิคมอุตสาหดรรมแหลมฉบัง จึงได้ตั้งตู้ กนอ. ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้มาติดต่อราชการสามารถหยิบ หรือเติมสิ่งของในตู้กนอ.ปันสุข นี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ