saostar

Banner โฆษณา

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดตั้งธนาคารปันสุข เติมในตู้ปันสุขให้ชุมชน

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง  และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ จัดตั้งธนาคารปันสุข  นำสิ่งของมารวมกันเพื่อนำไปเติมในตู้ปันสุขที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบังจัดไว้ทั้ง  23  ชุมชน

วันนี้ ( 18 มิ.ย. ) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานจัดตั้งธนาคารปันสุข โดยมีชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ นำสิ่งของมารวบรวมไว้ที่ ธนาคารปันสุขเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า การจัดตั้งธนาคารปันสุข ขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันทำกิจกรรม ทำความดีคืนสู่สังคม โดยมีสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด  บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด ( มหาชน) บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) และอีกหลายบริษัทที่กำลังทยอยนำ ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคมาฝากไว้ที่ธนาคารปันสุขแห่งนี้  เพื่อสิ่งของที่ทุกคน ทุกบริษัทได้นำฝากนี้ไปใส่  ที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้ง 23  ชุมชน  และในเวลาต่อนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้เป็นแกนนำพาตัวแทนจากบริษัท ต่าง ๆ ไปเติมสิ่งของตามตู้ต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย โดยหวังเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ