saostar

Banner โฆษณา
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ทั้ง 7 โรงเรียนเป็นเงินกว่าสองล้านบาท

วันนี้ (20 ก.ค.) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอบโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ โดยมี คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดย ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอบโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ

 โดยมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,100,000 บาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ