saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เตรียมจัดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 2 หมู่ สิ้นเดือนนี้รู้ผล

ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกาศเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ และหมู่ 4 ตำบลบางพระ ทดแทนคนเก่าที่เสียชีวิตและเกษียณอายุราชการ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว สิ้นเดือนนี้รู้ผลแน่นอน

                เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ ( 9 ก.ค. ) นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่โรงเรียนวัดวังหิน บ้านห้วยยายพรหม หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมาแทนที่ นายสืบสกุล ชาญการ หรือกำนันหนุน ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนเกือบ 100 คน โดยในวันนี้มีการชี้แจงถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เอกสารการสมัครหมายกำหนดการต่าง ๆ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน 5 ราย ในส่วนของผู้ลงสมัครลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต้องไปสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 14 กรกฎาคม และทำการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดวังหิน สำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ มีผู้มีสิทธิทั้งสิ้น  8,390 คน

                หลังจากนั้น นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา นายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ ลงพื้นที่วัดพรหมมาวาส  บ้านเอสอาร์ หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ แทนที่นายจำรัส ยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 50 คน สำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 3,023 คน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดพรหมมาวาส หรือวัดห้วยยายพรหม เพื่อหาบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางพระต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ