saostar

Banner โฆษณา

อบต บางพระ รักษ์ป่า ลดโลกร้อน ปลูกต้นทองอุไร 200 ต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดโครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ปลูกต้นทองอุไรจำนวน 200 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเพิ่มความสวยงามเป็นที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่  หาดกัปตันยุทธ หมู่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับนายเอกรัฐ  เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้ง ในโครงการอบต.บางพระรักษ์น้ำ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเพิ่มความสวยงามเป็นที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะต้นทองอุไรจะออกดอกสีเหลืองสวยงามทั้งปี  ส่วนการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ้วยสู่ทัองทะเลก็เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำและเป็นแหล่งการทำอาขีพประมงของชาวบางพระต่อไป ทั้งนี้ในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระมาเป็นผู้ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ