saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน 238 ทุน มูลค่าเกือบสองล้านบาท


กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน 238 ทุน พร้อมทั้งกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้สถานศึกษา 11 กองทุน รวมเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท เพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

วันนี้ (3  ส.ค.) นายวิรัตน์ เอื้อนฤนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครู และนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นายวิรัตน์ เอื้อนฤนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวในนามของกลุ่มไทยออยล์ว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับการดำเนินธุรกิจครบ 59 ปี ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่องกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว กลุ่มไทยออยล์ ยังมีกิจกรรมและความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ไทยออยล์ตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในที่นี้  จึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ของไทยออยล์

ด้าน นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่กลุ่มไทยออยล์ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งมอบกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนเจตนารมณ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ได้ปฏิบัติเสมอมา คือ เพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไทยออยล์กับองค์กรและส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เยาวชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ และผูกพันมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2563  นี้ กลุ่มไทยออยล์ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,816,000 บาท พร้อมด้วยเงินสมทบจากองค์กรในกลุ่มไทยออยล์ เป็นจำนวนเงิน รวม 50,000 บาท รวมกันเป็นทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ในปี 2563  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,866,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 238 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา อีกจำนวน 11 กองทุน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ