saostar

Banner โฆษณา

กลุ่ม ปตท. มอบทุนนักเรียน เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รวม 11 ทุน 4 หมื่นกว่าบาท

กลุ่ม ปตท. คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดีแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ประจำปี 2563

วันนี้(17 ก.ย. 2563)  นายชัยยศ หงส์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปี2563  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา จำนวน 11 ทุน  โดยมี นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม  กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งมีคณะครู นักเรียนที่ได้รับทุนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีรับมอบทุนในวันนี้ ที่ห้องประชุมอาทรพัฒนาภิรม  โรงเรียนวัดมโนรม หมู่9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายชัยยศ หงส์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  เผยว่า  กลุ่ม ปตท.  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนในด้านการเรียนมาโดยตลอดกับนักเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่เรียนดีแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา

 ทาง ปตท. จึงได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดด้านทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 24 แล้ว ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยในปีนี้ทางคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาได้มีโอกาสมอบทุนจำนวนทั้งหมด 90 ทุน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน รวมทุนการศึกษา  330,000 บาท 

ส่วนโรงเรียนวัดมโนรมก็มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับทุนทั้งหมด 11 ทุน รวมเป็นเงิน  43,000  บาท  เพื่อหวังว่าการสนับสนุนของ ทางกลุ่ม ปตท. ด้านการเรียนนี้ จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆให้ดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพและคุณธรรมอันดีเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศเราให้ดีต่อไป นายชัยยศ กล่าว


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ