saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลบุรี เป็นประธานมอบใบปริญญาชีวิตให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง ประจำปี 2563 โดยพบว่ามีผู้ที่มาร่วมงานที่มีอายุมากที่สุดถึง 86 ปี โดยยอมรับว่ามีความสุขที่ได้มาหาความรู้ในช่วงที่มีอายุมากแล้ว และได้เจอเพื่อน ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกัน

                วันนี้ ( 23 ก.ย. ) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่จบการศึกษาในปีนี้ จำนวน 72 คน โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม  นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ประธานชุมชน และบริษัทเอกชนเข้าร่วมในพิธี ที่บริเวณทำการชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมที่บริเวณทำการชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ด้าน นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย และผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                โดยในปีนี้ มีผู้ที่มาน่วมในงานรับประกาศนียบัตรที่มีอายุมากที่สุดคือ นางชุบ สรรพบุรุษ ที่มีอายุ 86 ปี และได้เปิดเผยว่า รู้สึกมีความสุขและดีใจมากมาก ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ ได้มาเจอเพื่อน ๆ ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกอาชีพ ได้ความรู้การทำกิจกรรมต่าง ๆ อยากให้เปิดสอนแบบนี้ทุกปี ทำให้คนแก่ได้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ