saostar

Banner โฆษณา

คณะ กต ตร สภ ศรีราชาห่วงใยผู้ขับขี่ จยย แจกหมวกกันน็อกรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

คณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ตำรวจศรีราชา มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แจกหมวกกันน็อกให้กับประชาชนได้นำไปสวมใส่เพื่อลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ

                วันนี้ ( 1 ก.ย. ) นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ตรงศักดิ์ เพชรหาญ รองผู้กำกับการปราบปราม สภ.ศรีราชา พ.ต.ท.ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล สว.จร.สภ.ศรีราชา และคณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แจกหมวกกันน็อกให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ หน้าสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                ซึ่งในครั้งนี้ คณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา ได้จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปติดไว้ตามจุดสำคัญ ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วพื้นที่ รวมทั้งมอบหมวกกันน็อกให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านหน้า สภ.ศรีราชา เพื่อให้ไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป  ซึ่งรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใส่หมวกนิรภัย 100% เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการสวมใส่หมวกกันน็อก  นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เป็นระเบียบวินัย ถูกกฎจราจร และลดการเสียชีวิตขอผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ