saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯ นำกระทงให้ผู้ป่วยอธิษฐาน ก่อนนำไปลอยให้คลายความทุกข์โศก

โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดกิจกรรม พาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยนิสิตแพทย์ได้นำกระทงไปให้ผู้ป่วยขอพรและนำไปลอยในทะเลแทน เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและหายจากอาการเจ็บไข้โดยเร็ววัน

วันนี้ ( 30 ต.ค. ) นิสิต คณะ แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยได้ร่วมกันนำกระทงขึ้นไปตามตึกผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย ที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะเดินทางลงไปร่วมกิจกรรมได้ ให้ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยใช้วิธีตั้งจิตอธิษฐาน และฝากกระทง ให้นิสิตแพทย์ไปลอยกระทงแทน  ซึ่งผู้ป่วย ต่างก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะจัดกิจกรรมได้เห็นความสำคัญ และได้มีส่วนร่วม ในประเพณีลอยกระทง

 จากนั้น ที่ อาคารเกษตรสนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์ณัฐวุฒิ ศาสตรวาหา  ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนิสิตแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้นนิสิตแพทย์ได้นำกระทงที่ผู้ป่วยได้ตั้งจิตอธิษฐาน นำลงไปลอยบริเวณชายทะเลในพื้นที่ของโรงพยาบาล

     ทั้งนี้งานฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะการต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลพบกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งผู้ป่วยบางรายเป็นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ประสบกับความวิตกกังวล ความเครียด จึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสุขเล็กๆ น้อย ๆ และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ