saostar

Banner โฆษณา

การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ที่  ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4  ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  โดยมี นางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสุรศักดิ์ ร่มรื่น ผู้บริหาร บุญประทานคลินิกเวชกรรม ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยเช่นกัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

นางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า  สโมสรกีฬาเทควันโดศรีราชายิม ได้จัดให้มีการจัดการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทต่อสู้ ชาย/หญิง  และ ประเภทท่ารำ ชาย/หญิงโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทต่อสู้ ชาย/หญิง  และ ประเภทท่ารำ ชาย/หญิง สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี / บุญประทานคลินิกเวชกรรม / ร้านอาหาร ยินดี เฮาท์  / 108 TKD  /  เพจเพื่อนคนเคยพลาด /  หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ / โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และ ศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชน และ เยาวชนไทย ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง  สามารยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

สรุปผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ คลาส A B ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ ทีม THE SHARK TEAM TAEKWONDO  ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RSR CHONBURI TEAM  และ ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 3 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RANGSIYA GYM    ส่วนทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทท่ารำ  ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้แก่  ทีม CTC CHONBURI TEAM   คะแนนรวม อันดับ 2 ประเภทท่ารำ ได้แก่ ทีม MONKEYS TAEKWONDO  และสำหรับ ทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภท คลาสโรงเรียน  เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายดงพล รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE WINNING TAEKWONDO ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโด เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมงานเป็นอย่างมาก โดยมี นายพสุธร หมีทอง ประธานบริหาร สโมสรเทควันโด ศรีราชายิม เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล ก่อนที่จะปิดการแข่งขันในเวลาต่อมา


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ