saostar

Banner โฆษณา

ผช รมว แรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และประกันสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 เน้นมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน การให้บริการด้านการรักษา สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 เพื่อให้เกิดการพัฒนารับบริการทางการแพทย์และประสานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี เน้นมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน การให้บริการด้านการรักษา สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่าศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า” การจัดสัมมนาของสำนักงานประกันสังคมในวันนี้เพื่อให้ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ได้เข้าใจนโยบายของกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทั้งเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน ทั้งนี้ ยังให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีการฉีดไปแล้วประมาณ 115,000 โด๊ส ซึ่งมีการตั้งเป้าไว้ที่ 2,000,000 โด๊ส รวมถึงการทำให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งแรงในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา โดยส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการแนะนำให้ออกกำลังกาย ด้านอาหารการกินโภชนาการต่าง ๆ เน้นการป้องกันมากกว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาล และการส่งเสริมให้มีการประสานงานกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมให้มีความรู้ในหน้าที่ ผลประโยชน์ และหลักปฏิบัติของผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด” นายสุรชัยกล่าว 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ