saostar

Banner โฆษณา

เซ็นทารา ซันไรซ่ามั่นใจหากเกิดเหตุไฟไหม้ ทุกคนในโรงแรมปลอดภัยแน่

 โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชาอบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ในห้องพัก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีความชำนาญในการรับสถานการณ์ ช่วยเหลือ และอพยพผู้มาใช้บริการให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างสูงสุด

วันนี้ ( 1 ธ.ค. ) โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา นำโดย นางสาวเมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป  ได้จัดการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของทางโรงแรมได้มีความชำนาญในการรับมือการเกิดไฟไหม้ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการได้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานของโรงแรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา  

สำหรับการฝึกอบรมแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีเพื่อสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และในช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ในห้องพักชั้น 4 โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าควบคุมเหตุด้วยตนเองก่อน และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จึงได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บที่สำลักควันไฟออกนอกตัวอาคารไปจนถึงขั้นตอนการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล ทั้งนี้การซักซ้อมแผนผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ จากกระทรวงแรงงาน 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ