saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังพร้อมแบ่งเบาภาระรัฐบาล ขออนุมัติวัคซีนโควิด 19 ให้ท้องถิ่นแจกจ่ายให้ประชาชน

 เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเสนอตัวขอแบ่งเบาภาระรัฐบาล ให้อนุมัติแบ่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ที่จะสั่งมาจากต่างประเทศให้กับท้องถิ่น  เพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 80,000 โดส โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น จำนวน 80 ล้านบาท เชื่อมีความพร้อมปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

                วันนี้ ( 11 ม.ค. ) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้เปิดเผยถึงแนวความคิดในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และมีสะดวกปลอดภัยในการกระจายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ได้ด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมจัดซื้อวัคซีนไว้จำนวน 70 ล้านโดส ถ้าฉีดคนละ 2 โดส ก็จะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้เพียง 35 ล้านคน เป็นจำนวนประชาชนเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศไทยที่มีถึงกว่า 70 ล้านคน

                โดยนางจินดา ถนอมรอด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีที่เป็นพื้นที่สีแดง ทางรัฐบาลได้มีแนวทางจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้เป็นบางส่วน แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน แต่ถ้าทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติวัคซีนมาให้ท้องถิ่นได้มีการจัดซื้อวัคซีนได้เอง ทางเทศบาลนครแหลมฉบังก็มีความพร้อมที่จะสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันมาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรประมาณ 80,000 คน ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินต่อประชาชน 1 คนที่ต้องใช้คนละ 2 โด๊ส โด๊สละ 500 บาท ก็ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท ( แปดสิบล้านบาท ) แจกจ่ายให้กับประชาชนตามทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

                ซึ่งในท้องถิ่นเราเองก็มีความพร้อมในทุก ๆ ท้องถิ่น ในการที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมองดูแล้วถ้าประชาชนได้รับวัคซีนทุกคนก็จะสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนได้ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน ซึ่งถ้ารัฐบาลประกาศให้ทางท้องถิ่นทุกท้องถิ่นสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้ ทางเทศบาลนครแหลมฉบังก็พร้อมจะดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนได้ในเวลาเดียวกันทั้ง 80,000 คน

                “ในด้านการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นั้น ทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้เตรียมเงินสะสมไว้จำนวน 80 ล้านบาท และวิธีดำเนินการนั้นเราไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเรามีรายชื่อของประชากรอยู่ในมืออยู่แล้ว เราสามารถจัดระเบียบการฉีดวัคซีนในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี เพื่อลดความแออัดและความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มากขึ้น ถ้าทางรัฐบาลให้โอกาสท้องถิ่นได้ช่วยเหลือรัฐบาลได้ในกรณีนี้ด้วย แต่วัคซีนที่จะนำมานั้นต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ด้วย ” นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังกล่าวปิดท้าย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ