saostar

Banner โฆษณา

สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้กักตัวที่รับผิดชอบต่อสังคมกว่า 1 พันชุด

สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้แก่ผู้รับผิดชอบต่อสังคม กักตัวตนเองอยู่กับบ้าน เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ถูกกักตัว

วันนี้ ( 26 ม.ค.) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ที่กักตัวในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,253 ชุดให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. นำไปมอบให้กับผู้ที่กักตนเองอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วันในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา แบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่สามารถออกไปดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งยังไม่มีรายได้ในช่วงที่จะต้องกักตัวในพื้นที่ ซึ่งภายในชุดธารน้ำใจนั้นมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน  648 ราย รักษาหายแล้ว 624 รายเสียชีวิต 1 ราย ในอำเภอศรีราชาพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นจำนวน 306 ราย แต่ในวันนี้ (26 ม.ค.)ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดชลบุรีเป็นวันที่ 5 ต่อเนื่องกัน แต่ถึงแม้จะปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อหลายวันติดต่อกัน ทาง จังหวัดชลบุรีก็ยังคงค้นหาเชิงรุกผู้ที่อาจติดเชื้อที่หลงเหลืออยู่ตลอด โดยให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจเชื้อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 สำหรับท่านที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส หรือหอบเหนื่อย และมีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อ สามารถลงลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา และยังขอความร่วมมือให้ประชาชนยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ดำเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ ต้องใส่หน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ ต่อไปอีกด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ