saostar

Banner โฆษณา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน ม 33 ในสถานประกอบการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ลงพื้นที่เสี่ยง ในจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื่อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

                วันนี้ ( 21 ม.ค. ) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื่อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยลงไปตรวจคัดกรองที่ บริษัทแปซิฟิค พาร์ค จำกัด จำนวน 100 คน  บริษัทศรีราชามงคลชัยจำกัด จำนวน 113 คน และบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด จำนวน 570 คนแรงงานต่างด้าว 51 คน โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชาเข้าให้การต้อนรับ

โดยพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดมีการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านบริการต่างๆ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของกระทรวงสาธารณสุขในการติดตาม สอบสวนโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีได้อย่างปลอดภัยและปราศจากการติดเชื้อโควิด-19  เนื่องจากมีมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในทุกมิติ

 การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา และอำเภอเมือง เป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม อาทิเช่น โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตน ม. 33 ประมาณ 800 คน 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ