saostar

Banner โฆษณา

ขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี ร้องปัญหาจราจร รอคืนตู้ในท่าเรือแหลมฉบังล่าช้า นับ 10 ชั่วโมง

ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี ร้องท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแก้ไขปัญหา รอคืนตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบังล่าช้า ต้องรอคืนตู้สินค้านับ 10 ชั่วโมง สร้างปัญหาหารจราจร เสียเวลา เสียน้ำมัน และมลภาวะเป็นอย่างมาก โดยยื่นเรื่อง ขอให้เร่งยกตู้ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 ชั่วโมง

วันนี้ ( 5 เม.ย. ) นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งในท่าเรือแหลมฉบังกว่า 30 ราย เข้าร้องขอให้ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ช่วยแก้ไขปัญหาการขึ้นตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ให้ไม่เกินเที่ยวละ 3 ชั่วโมง หลังจากเกิดปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือแหลมฉบัง การรอส่งตู้สินค้าที่ใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมง ทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียเวลา และรายได้ และเกิดปัญหามลพิษขณะต้องจอดรถรอขึ้นตู้สินค้าเป็นเวลานาน โดยมี เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ตัวแทนจากท่าเรือ B5 ตัวแทนจากท่าเรือ C3 นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมภายในสำนักงานสวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการประสบปัญหารถติดภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้ประกอบการได้นำตู้สินค้าเข้ามาในท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคนขับรถจะต้องมาเสียเวลาอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง บางคันใช้เวลา 2-3 วันก็ไม่สามารถคือตู้สินค้าได้  ผู้ประกอบการจึงอยากให้เทอร์มินอลต่าง ๆ และท่าเรือแหลมฉบังแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติด้วย เพราะว่าต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น การใช้พลังงานที่เผาไหม้ไปอย่างสิ้นเปลือง ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากเรียกร้องให้ทางภาครัฐลงมาแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช่เฉพาะที่แหลมฉบัง ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังขึ้นชื่อว่าเป็นท่าเรือระดับโลกปัญหานี้จึงไม่ควรเกิดขึ้น

ซึ่งการมาคุยกันในวันนี้ทางเทอร์มินอลยังไม่ได้ให้คำตอบใดใด ทางผู้ประกอบการเรียกร้องไปว่าทำอย่างไรก็ได้ให้รถที่เข้ามาคืนตู้หรือรับตู้เสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้คือ 3 ชั่วโมง แต่ ณ ปัจจุบันไม่สามารถทำได้ตามที่เคยได้ตกลงกันไว้

จากการพูดคุยในวันนี้เบื้องต้นทางท่าเรือแหลมฉบังจะดำเนินการเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ในวันที่ 8 เมษายนนี้ ทั้งที่ปัญหานี้เคยร้องเรียนไปเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา น่าจะมีการแก้ไขไปได้แล้ว

                ทางด้าน เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเผยว่า จากการได้หารือร่วมกันกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการขนส่ง ทางท่าเรือแหลมฉบังได้ชี้แจงข้อจำกัดและปัญหาทั้งสองส่วน ในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังได้อนุญาตให้ทางเทอร์มินอลสามารถใช้พื้นที่ในส่วนอื่นเป็นพื้นที่จอดรถและยกตู้ลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทั้งสองส่วน และมีการหารือกันเรื่องการจัดทำแผนสำรองและการจัดการในอนาคต รวมทั้งเร่งการพัฒนาระบบจองคิวรถบรรทุก (Truck Queue) ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้มีการใช้ระบบใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในช่วงสองสามเดือนข้างหน้า

ในส่วนของปัญหาอีกเรื่องคือผู้ประกอบการขนส่งไม่ทราบว่าข้อมูลว่าเรือสินค้าลำใดจะเข้ามาจอด จึงทำให้ผู้ประกอบการขนส่งขับรถมาจอดรอในท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด พบว่าผู้ประกอบการไม่ได้รับข้อมูลเรือ จึงแก้ไขด้านการการสื่อสาร การแจ้งข้อมูลเรือที่จะเข้า-ไม่เข้าท่าเทียบเรือ กับเทอร์มินอล ว่าจะขอลิ๊งค์ข้อมูลเรือ มาลงแจ้งในเว็ปไซค์ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลนี้

ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดจากภาวะชะงักงันของสินค้า ทำให้เกิดการตกแผนของเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่เข้ามาส่งสินค้าในประเทศไทย ทำให้ตัวเทอร์มินอลเองไม่สามารถควบคุมตารางเวลาได้อย่างแม่นยำ จนต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งทราบเวลาเรือเข้าไม่เข้าก่อนล่วงหน้าไม่เกิน 2-3 วันเท่านั้น

ซึ่งการเรียกร้องขอผู้ประกอบการให้ทางเทอร์มินอลดำเนินการไม่เกิน 3 ชั่วโมงนั้นในขณะนี้ทราบว่า ณ เวลานี้ยังทำไม่ได้ เนื่องจากยังพบปัญหาอีกหลาย ๆ อย่าง ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารือด้วยกันเพียงสองฝ่าย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นตัวกลาง และจะจัดการประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 8 เมษายนนี้ จะมีผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ผู้ให้บริการสายเรือ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ