saostar

Banner โฆษณา

เอสโซ่ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเพืีออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ


 เอสโซ่ร่วมสนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ จ.ชลบุรี 

 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมกับ นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บริษัทเอสโซ่ฯ และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว สู่ท้องทะเล ในกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวประมง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ