saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

กลุ่มไทยออยล์สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คุณภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คุณดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา คุณจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคุณกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จ.ชลบุรี  โดยไทยออยล์เข้าร่วมสนับสนุนระบบบริหารและจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ”

โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเชื่อมโยงความห่วงใยและแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ  ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้ โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในพื้นที่ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย สำนักสาธารณสุขอำเภอ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ โรงพยาบาลแหลมฉบัง  ไทยออยล์เชื่อมั่นว่าในไม่ช้าคนไทยทุกคนจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้อย่างราบรื่นและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งในเร็ววันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ