saostar

Banner โฆษณา

ไรเดอร์ไลน์แมนชลบุรีขอขึ้นค่ารอบขึ้นเป็น 40 บาท หลังถูกปรับลด จนไม่เป็นธรรม

กลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  รวมตัวขอขึ้นเงินค่ารอบหลังจากถูกทางบริษัทลดเงินค่ารอบจนอยู่ไม่ได้     ยันจะไม่รับงาน 2 ชั่วโมงต่อวันทุกวันจนกว่าบริษัทจะขึ้นค่ารอบให้

             เมื่อเวลา 17.00  น. วันนี้ ( 14 มิ.ย. ) ที่บริเวณลานหน้าอาคารศรีราชาประชาคม ข้างที่ว่าการอำเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี   ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนชลบุจำนวนรีกว่า 300 คนรวมตัวยื่นหนังสือให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา  เพื่อเรียกร้องให้บริษัทไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด   ขึ้นเงินค่าเที่ยวจากเดิม 32.98 บาท ขึ้นเป็น 40 บาทต่อเที่ยว หลังจากถูกปรับค่ารอบลดลง ทำให้กลุ่มไรเดอร์รู้สึกว่ารายได้ไม่คุ้มกับการวิ่งส่งอาหารต่อเที่ยว  ส่งผลกระทบต่อการทำงานวิ่งส่งอาหารของกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง   ทำให้กลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนต้องพยายามเพิ่มรอบวิ่งทำให้ต้องเพิ่มความเร็วรถซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจศรีราชามาควบคุมไม่ให้เกิดการแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม  ในการรวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นก็มีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้กับทางนายพิพัฒน์พล    อัมพรเพ็ชร   ปลัดอำเภอศรีราชา   รับมอบหนังสือก่อนดำเนินการส่งต่อให้กับทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา    ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งข้อเรียกร้องมีเพียงข้อเดียวคือขอขึ้นค่ารอบวิ่งส่งอาหารจากราคา 32.98 บาท เป็น 40 บาทเพียงเท่านั้น แต่หากบริษัทไม่ทำตามข้อเรียกร้อง ทางกลุ่มไรเดอร์ชลบุรี จะไม่รับงานระหว่างเวลา  17.00  น. 19.00  น.  ทุกวัน จนกว่าทางบริษัทจะขึ้นค่ารอบให้

หลังจากนั้นตัวแทนไรเดอร์ไลน์แมนได้เดินทางไปที่สำนักงาน สส.ขวัญเลิศ พานิชมาท สส.เขต 5 จ.ชลบุรี เพื่อยื่นหนังสือให้ช่วยติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวให้ด้วย 

                 โดยนายณัฐพงศ์ ไลไธสง อายุ  28 ปี ตัวแทนไรเดอร์ชลบุรี  กล่าวว่า  เริ่มแรกทางบริษัทให้ค่ารอบวิ่งเที่ยวละกว่า  50 บาท  ต่อมาก็ลดราคาลงเรื่อยๆจนมาถึง   32.98  บาท   ทำให้กลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนเดือดร้อนกันมาก จึงรวมตัวกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนในจังหวัดชลบุรีมาร่วมกันเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอให้ทางบริษัทขึ้นค่ารอบเป็น  40  บาทต่อเที่ยว  พวกตนก็พอใจแล้ว  แต่หากยังไมได้รับตามข้อเรียกร้องทางกลุ่มไรเดอร์ชลบุรี มีความเห็นกันว่าจะไม่รับงานระหว่างเวลา  17.00  น. 19.00  น.  ทุกวัน    จนกว่าทางบริษัทจะขึ้นค่ารอบให้


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ