saostar

Banner โฆษณา

เทคโนโลยีศรีราชาร่วมร้านโอ้โฮข้าวแกงสายบุญ นำข้าวเหนียวทุเรียนมามอบบุคลากรทางการแพทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาร่วมร้านโอ้โฮข้าวแกงสายบุญ นำข้าวเหนียวทุเรียนมามอบบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ที่  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ร่วมกับร้านโอ้โหข้าวแกงสายบุญ ในนามผู้ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ได้นำข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิ จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 24  แพค มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกสาขาอาชีพเป็นวงกว้าง ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นหน่วยงานด่านหน้าอีกหน่วยงานหนึ่งจากหลายๆหน่วยงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและทำงานอย่างหนักในการรับมือกับสถานการณ์ในตอนนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำของมามอบให้ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้แทนในการรับมอบและกล่าวขอบคุณ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ