saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าชลบุรี ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33

วันนี้ ( 8 ก.ค. ) นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ในจังหวัดชลบุรี  ที่ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  ซึ่งทางศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชาเป็นผู้สนับสนุนสถานที่ 1 ใน 4 แห่ง ของจังหวัดชลบุรี โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีการลงทะเบียนผ่านระบบ e-service เท่านั้น ไม่รับ walk-in โดยเริ่มคิกออฟฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33  ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมีนางสาวอรพิน สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ให้การต้อนรับ

 นางสาวอรพิน สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ถือเป็นแม่ข่ายหลักในการร่วมภารกิจฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้มีโอกาสรับวัคซีนฯ นอกจากช่องทางอื่นๆตามนโยบายของรัฐฯ มี รพ.พญาไท ศรีราชา ดำเนินการด้านการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในฐานะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ มีการแบ่งพื้นที่บริการเป็นสัดส่วน ผ่านขั้นตอนที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนกระทั่งการสังเกตอาการหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จนแล้วเสร็จ สามารถรองรับการฉีดวัคซีนฯ ได้หลักพันคนต่อวัน  รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล การเตรียมความพร้อมด้านห้องน้ำ สถานที่นั่งพัก ร้านอาหาร เน้นสุขอนามัยปลอดภัยสูงสุด ด้วยความพร้อม 100%”

ทั้งนี้นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมดูความเรียบร้อยทางด้านต่างๆ อาทิ สถานที่จัดฉีดวัคซีน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 รวมไปถึงทิศทางในการให้บริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดต่อของไวรัสโควิดต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ