saostar

Banner โฆษณา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 จังหวัดชลบุรี ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจ

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ 

          นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มีนโยบายให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการในจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจ สร้างภูมิป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน คนรอบข้าง และผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้กิจการและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยได้เลือกให้ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจแห่งชาติ เพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมเสียสละมา ณ โอกาสนี้ โดยการฉีดวัคซีนของผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้เปิดใช้ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ขนาด 1,400 ตรม. ไว้รองรับ ที่ได้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ได้อย่างเต็มที่

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ