saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผนึกกำลัง 3 สมาคมกู้ภัย รับส่งผู้ติดเชื้อโควิด ส่งโรงพยาบาล

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผนึกกำลังสมาคมกู้ภัยในพื้นที่ จัดทีมรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด ส่งตัวรักษายังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิดได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ CI ( Community Isolation ) แยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน และเพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง 

                วันนี้ ( 18 ก.ค. ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายความมั่นคง ได้เรียกตัวแทนหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา หน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา และ หน่วยกู้ภัยสว่างศีลธรรมสมาคม บ้านบึง เข้าประชุมหารือความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของอำเภอศรีราชา ในการจัดทีมเจ้าหน้าที่ช่วยรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ให้ถึงทีมแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หลังจากมีการตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ วัน ทำให้รถรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดของโรงพยาบาลในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งทั้งสามสมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือจัดทีมเจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่ง มาร่วมกับทางอำเภอศรีราชาอย่างเต็มที่ รวมทั้งทางอำเภอศรีราชายังได้ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ CI ( Community Isolation ) คือ การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ซึ่งผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ที่ยังอยู่ในระหว่างการรอเตียง และกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รอการติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่งได้เตรียมจัดหาพื้นที่จัดตั้งศูนย์ CI ในพื้นที่ของตนเองแล้วในขณะนี้

                โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการไปรับผู้ป่วยติดเชื้อตามสถานที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ โดยทางอำเภอศรีราชาจะแจ้งข้อมูลผู้ป่วยให้กับทั้ง 3 สมาคมฯ ไปรับผู้ป่วยโดยได้แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่หน่วยกู้ภัยทั้งสามแห่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะไปรับผู้ป่วยจะต้องสวมชุด PPE เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมาอย่างแน่นหนา ไม่มีการสัมผัสกับผู้ป่วย ตามมาตรการป้องกันของ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละครั้ง  ซึ่งจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปรับผู้ป่วยติดเชื้อก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย โดยจะเริ่มปฏิบัติงานกันภายในสัปดาห์นี้

                สำหรับศูนย์CI นั้นจะจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แยกออกมาพักรอเตียง ก่อนเข้าทำการรักษาตามโรงพยาบาล ต่าง ๆ ต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ