saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดงานครบรอบ 90 ปี วันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดงานครบรอบ 90 ปี วันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

เทศบาลเมืองศรีราชาดกิจกรรมงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ครบรอบ 90 ปี ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชาประจำปี 2564 ซึ่งเทศบาลได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

     โดยในช่วงเช้ามืดนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีบวงสรวง ดวงวิญญาณ ท่านจอมพลมหาอำมาตเอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี จากนั้น ที่ ปะรำพิธีด้านข้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 

     จากนั้น นายฉัตรชัย ทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวคำสดุดี และประวัติในการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและเมืองศรีราชา พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงาน และทายาทของท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี   ร่วมพิธีวางพวงมาลาด้านหน้าอนุสาวรีย์ ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ กับอำเภอศรีราชา และประเทศชาติไว้เป็นอย่างมาก

      ซึ่งพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย เพราะเป็นช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อเป็นการ ป้องกัน และหยุดยั้งการแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว จึงได้ลดขั้นตอน การจัดพิธีบางส่วนลง และกำหนด ให้ลดจำนวน ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งแม้พิธีจะมีอย่างเรียบง่ายแต่ก็เปี่ยมด้วยความศรัทธา ไม่เสื่อมคลาย

     ทั้งนี้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี รับใช้ราชการ มาจนกระทั่งสมัยรัชการที่ 6 โดยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี และได้รับพระราชทานนามสกุลว่า "แสงชูโต" ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชยศให้เป็น "จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี" ในฐานะที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ว่าการมณฑลปราจีนบุรี ท่านได้ยกตำแหน่ง ตำบลศรีราชา ใน อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี ขึ้นเป็น อำเภอศรีราชา และลด อำเภอบางพระ เป็น ตำบลบางพระ สังกัด อำเภอศรีราชา ท่านจึงถือเป็นผู้ที่ก่อตั้งอำเภอศรีราชา 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ