saostar

Banner โฆษณา

ผู้อยู่อาศัยในเมืองพัทยาแห่ลงทะเบียนแล้วกว่าสี่หมื่นคน

"เมืองพัทยาพร้อม" รับจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 3 วัน ประชาชนทั้งในเขตและผู้อยู่อาศัยแห่ลงทะเบียนแล้ว 41,568 คน 

ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการตามแนวทางจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ สร้างระบบภูมิคุ้มหมู่ สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศ 120 วัน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 1 แสนโดส สำหรับประชาชนในเขตเมืองพัทยา 5 หมื่นคน 

ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยการดำเนินการ "โครงการเมืองพัทยาพร้อม" โดยเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ทั้งแบบระบบออนไลน์ Google from "เมืองพัทยาพร้อม" และ 8 จุดบริการรับลงทะเบียนทั่วเมืองพัทยา โดยเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.ถึง 2 ก.ค.64 

มีรายงานข้อมูลจากศูนย์ประสานงานนายกเมืองพัทยาว่า หลังจากเปิดรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "เมืองพัทยาพร้อม" ได้ 3 วัน พบว่ามีประชาชนทั้งในเขตและผู้อยู่อาศัย ทยอยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และผ่านจุดบริการรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. 

โดยล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนแล้วรวม 41,568 คน แบ่งเป็นประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ลงทะเบียนแล้วรวมทั้งหมด 19,217 คน และมีประชาชนผู้อยู่อาศัยลงทะเบียนแล้วรวม 22,351 คน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ