saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาตรวจศูนย์พักคอย ทม.ศรีราชา พร้อมในสัปดาห์นี้

อำเภอศรีราชาตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชา

 ที่  โรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา  นายดงพล  รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ชี้แจงถึงการบริหารจัดการของศูนย์แห่งนี้ โดยศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชาจะรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 100 เตียง แยกฝั่งเป็นชาย หญิง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ชุดเครื่องนอน พัดลม จุดต่อปลั๊กไฟครบทุกเตียงนอน ห้องน้ำ ที่อาบน้ำ แยกชาย หญิง อาหาร และน้ำดื่ม โดยนายอำเภอศรีราชา ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอยให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชาจะทำการประเมินความพร้อมพร้อมให้ขอเสนอแนะในการปรับเสริมด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมและถูกสุขลักษณะ มากยิ่งขึ้น และเมื่อได้จัดการปรับแก้หรือเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเปิดศูนย์พักคอยได้เลย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในสัปดาห์นี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ