saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาเร่งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนช่วยค่าใช้จ่ายตามนโยบายกระทรวงศึกษา

เทศบาลเมืองศรีราชาเร่งรวบรวมรายชื่อในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวกรวรรณเ ตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกำลังรวบรวมเอกสารในโครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเมื่อทางเทศบาลได้รับเอกสารของผู้ปกครองนักเรียนครบแล้วก็จะนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะทำการโอนเงินจำนวน 2000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยตรงต่อไป โดยจะได้รับเงินเยียวยาการศึกษา 2000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งจะเยียวยานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีอยู่จำนวน 3017 คน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ