saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯ จัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พร้อมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ และแจกต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการจำนวน 100 ต้น

 ที่  อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นล้นพ้น จากนั้น ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยมี นิทรรศการพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โครงการพระราชดำริ กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยังมีการ แจกต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 100 ต้น 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ