saostar

Banner โฆษณา

ส.ประมง ร่วม ทม.ศรีราชา ปล่อยพันธุ์กุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมประมงชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา ปล่อยพันธุ์กุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่  เกาะลอยศรีราชานายสถิตชาติ  ทิมกระจ่าง นายกสมาคมประมงชลบุรีนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวชุมชน และอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย  จำนวน เก้าแสนตัว เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคมโดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีมอบพันธุ์กุ้งแชบ้วย เพื่อนำมาปล่อยในครั้งนี้ ซึ่งการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ้วยสู่ท้องทะเลก็เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ เพิ่มจำนวนกุ้งแชบ๊วย ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง ให้สามารถจับสัตว์น้ำเพือยังชีพและดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงในพื้นที่ ศรีราชา และจังหวัดชลบุรีต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ