saostar

Banner โฆษณา

สมิติเวชศรีราชาซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ พร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อุบัติภัยหมู่ประจำปี 2564  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะได้พร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

วันนี้ ( 16 ธ.ค. )  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อุบัติภัยหมู่ประจำปี 2564  โดยมี นางสาวรัชนี สายสมคุณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยวิกฤตและผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เป็นประธานการซ้อม พร้อมทั้งทีมพยาบาลฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่อุบัติเหตุจราจรนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะได้พร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และสร้างปลอดภัยให้กับผู้ประสบเหตุ

       การซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ การเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมกันทั้งหมด 2 จุด โดยแบ่งเหตุการณ์เป็น อุบัติเหตุ Surfskate เกิดขึ้นที่สวนธารณะเกาะลอย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็ก 2 ราย  และอุบัติเหตุรถสองแถวพลิกคว่ำที่บริเวณคอเขาบางพระ  มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 7 ราย เสียชีวิต 1  ราย 

         นางสาวรัชนี สายสมคุณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยวิกฤตและผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา  เปิดเผยว่า สำหรับการซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้ จัดซ้อมเพื่อประเมินความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับอุบัติภัยที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ