saostar

Banner โฆษณา

ชาวบ้านในตำบลบางพระลุกฮือ หลังวัดบางพระวรวิหารขึ้นค่าเช่าที่ดินวัด

ชาวบ้านหมู่ 3 และหมู่ 6 ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรีรวมตัวกว่าสามร้อยคนหลังวัดบางพระวรวิหารขึ้นค่าเช่าที่ดินของวัดจากเดิม ปีละ 500 บาท เป็นจ่ายค่าบำรุงศาสนสมบัติของทางวัดจำนวน 9,600 บาท และต้องจ่ายรายเดือนอีกเดือนละ 240 บาท ทำให้ชาวบ้านที่เช่าอาศัยอยู่เกิดความไม่พอใจ มารวมตัวรียกร้องขอความเป็นธรรม และขอให้ทางวัดชี้แจงในกรณีดังกล่าว

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.วันนี้ (20 ธ.ค. ) ที่วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีชาวบ้านในชุมชนนาพุ 1,2,3 ม.6  ต.บางพระ ชาวบ้านหลังหมู่บ้านไทยศิริ ม.6 ชาวบ้านชุมชนท่าตาลักษณ์ ม.3  ต.บางพระ  รวมกว่า 500 หลังคาเรือน จำนวน เกือบ 300 คน นำโดย นายวิฑูร บุญสมภพ อายุ 43 ปี  เดินทางมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในกรณีทางวัดบางพระวรวิหาร โดยพระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี หลังทางวัดมีการขึ้นค่าเช่าที่ดินจากเดิมปีละ 500 บาท เป็นเก็บค่าบำรุงศาสนสมบัติ 9,600 บาท และเก็บค่ารายเดือนอีกหลังละ  240 บาทต่อเดือน  นั้นทำให้ชาวบ้านผู้ที่เช่าอยู่ในที่ดินของวัดเกิดความไม่พอใจในครั้งนี้

ซึ่งในวันนี้ ทางพระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหารไม่อยู่ จึงมอบหมายให้ พระครูสาธิตกิตติญาน เจ้าคณะตำบลศรีราชามาเป็นตัวแทนการเจรจาในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าหารือกันในห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง โดยได้ข้อสรุปว่า นายวิฑูร บุญสมภพ ตัวแทนชาวบ้าน ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อว่า ข้อ 1 ให้ทางวัดยังเก็บค่าเช่าที่ดินจำนวน 500 บาท ตามเดิม ข้อ 2 ไม่ให้จัดเก็บค่าบำรุงศาสนสมบัติของวัด ข้อ 3 ขอให้แต่งตั้งไวยาวัจกรที่ชาวบ้านได้เสนอไป ข้อ 4 ค่าภาษีโรงเรือนที่จะต้องจ่ายให้กับเทศบาลฯ ชาวบ้านจะขอหารกันจ่ายกันเอง โดยจะยื่นข้อเสนอให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีเป็นผู้รับเรื่องไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางวัดบางพระวรวิหารต่อไป ซึ่งจะต้องได้รับคำตอบภายใน 1 สัปดาห์แล้วจะมาประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบกันต่อไป จึงทำให้ชาวบ้านพอใจและเดินทางแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่มีความรุนแรงใดใดเกิดขึ้น
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ