saostar

Banner โฆษณา

สส ขวัญเลิศ หารือชลประทาน 9 เตรียมเปิดให้ประชาชนใช้พื้นที่ เดือนกุมภาพันธ์

สส ขวัญเลิศ หารือ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9  เปิดพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระให้ประชาชนเข้าใช้พักผ่อนออกกำลังกาย เผยสำนักงานเตรียมเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ แต่มีข้อปฏิบัติ ส่วนเส้นทางเข้าออกหารืออีกครั้ง

                จากกรณีที่ประชาชนชาวบางพระและพื้นที่ใกล้เคียง โพสต์ในโลกโซเชียล ร้องขอให้สำนักชลประทานที่ 9   เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปออกกำลังกาย พักผ่อน และสัญจรผ่านไปมาในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 9 หรืออ่างเก็บน้ำบางพระ หลังจากที่ผ่านมา ได้มีการปิดประตูไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้น

วันนี้ ( 24 มกราคม 2565 ) นายขวัญเลิศ  พานิชมาท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 5 จังหวัดชลบุรี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้าไปพักผ่อน ออกกำลังกายในพื้นที่สันเขื่อน และใช้เส้นทางเพื่อเป็นการผ่านเข้าออก กับ นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 9  โดยได้รับการชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเกิดปัญหาทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ปัญหาเด็กแว๊นเข้ามาขับขี่ในพื้นที่ ปัญหาขยะ ปัญหาการดื่มสุราและทะเลาะวิวาท รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ต้องปิดพื้นที่ ซึ่งล่าสุดมีการประชุมหารือกันแล้วเตรียมจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานชลประทานที่ 9 วางไว้ โดยเน้นให้ประชาชนที่เข้ามาออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจก่อน ส่วนการใช้เส้นทางผ่านเข้าออกนั้นก็จะหารือกันว่าจะเปิดปิดเป็นช่วงเวลาหรือไม่อย่างไร แต่ทั้งนี้ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วย

 โดยนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวว่า ที่ผ่านมาเนื่องจากสำนักงานมีมาตรการป้องกันลดการแพร่ระบาด โดยปิดพื้นที่มิให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในพื้นที่สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ นอกจากมาติดต่อราชการ  การแพร่ระบาดรอบใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานติดเชื้อแล้ว 11 คนไม่รวมครอบครัวของเจ้าหน้าที่ จึงต้องปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการแล้วก่อความเดือดร้อนให้กับสำนักงานฯ ทั้งการที่มีทรัพย์สินทางราชการสูญหาย การนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ราชการ การขับขี่รถเร็วในพื้นที่ การทะเลาะวิวาท การเข้าไปในพื้นที่ต้องห้าม เช่นอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่โดยมิได้รับอนุญาต เป็นต้น

ซึ่งทางสำนักงานมีความห่วงใยในเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา และมีความเห็นว่าเตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการ ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในกรณีต่าง ๆ ที่จะกำหนดไว้  ส่วนเรื่องการเปิดเส้นทางสัญจรต้องมีการหารือแนวทางอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการกำหนดเวลาปิดเปิดประตู ให้เป็นเวลา และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ