saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชารับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการสะพานท่องเที่ยวและลานจอดรถ

เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย และโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ค.ส.ล. สูง 9 ชั้น โดยมีประชาชนกว่า 100 คน ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

                วันนี้ ( 14 ม.ค. 65) ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา นำโดย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ค.ส.ล. สูง 9 ชั้น ครั้งที่ 1/2565

โดยโครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ โดยจะแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองศรีราชา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 86,516,000 บาท ระยะที่ 2 ขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหัดชลบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 86,316,500 บาท และระยะที่ 3 ก่อสร้างโดยของบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 86,029,600 บาท ซึ่งในที่ประชุมมีผู้เห็นด้วยกับโครงการจำนวน 83 ราย ไม่เห็นด้วย 10 ราย

สำหรับนพฤกษ์ สุขจันทร์ อายุ 68 ปีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเปิดเผยว่า ในการก่อสร้างสะพานลอยน้ำนั้น เราก็มีสะพานเกาะลอยอยู่แล้ว เราจะสร้างสะพานขึ้นมาอีก ก็ไม่ทราบว่าจะสร้างไปเพื่ออะไร และจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมามากกว่าเดิม ซึ่งสะพานที่จะไปเกาะลอยประโยชน์ในการใช้งานคือเดินทางไปที่เกาะลอยได้ ถ้าจะสร้างสะพานเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะสร้างไปเพื่ออะไร สะพานที่มีอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ส่วนที่จะใช้ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวไปใช้เดินเล่น ใช้ทำกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ทางทะเลนั้น ก็เป็นความคาดหวังของผู้ที่เสนอโครงการ ซึ่งก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะได้ผลตอบสนองที่ดีหรือไม่ ซึ่งงบประมาณที่ลงไปในโครงการนี้จะต้องเสียแน่นอน ก็อยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี้

ส่วนโครงการการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ค.ส.ล. สูง 9 ชั้น นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมเมืองศรีราชาและจอดรถเพื่อเดินทางไปเกาะสีชัง เพื่อจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อรองรับรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คัน รถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 400 คัน พร้อมลานกิจกรรมอีก 1 แห่ง โดยจะใช้ที่ราชพัสดุ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองศรีราชา สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ และหอสมุดเก่า บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ที่ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์กีฬาเยาวชน ตั้งแต่ปี 2529 มาเป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการจ้างออกแบบอาคาร ในส่วนของผู้ที่มาใช้สนามกีฬาต่าง ๆ นั้นทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้เตรียมย้ายสนามให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายไปที่ สนามกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้แก่ สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเกตบอล ส่วนสระว่ายน้ำจะต้องหาทำเลใหม่ในการก่อสร้างต่อไป ส่วนสนามเทนนิสและอาคารฟิตเนส ยังคงอยู่ในที่แห่งเดิม โดยมีผู้เห็นด้วยจำนวน 78 รายและไม่เห็นด้วย 11 ราย

                ด้านนายมงคล วงเวียน ผู้ไม่เห็นด้วย เปิดเผยว่า ตนเองเป็นผู้ใช้สนามบาสเกตบอลแห่งนี้อยู่เป็นประจำ ซึ่งเดิมนั้นอยู่ในโซนสาธารณะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้มาเล่นออกกำลังกายได้ ซึ่งถ้าหากย้ายสนามไปให้ใช้ในโรงเรียน ในพื้นที่ที่มีข้อบังคับมากขึ้น ทั้งเงื่อนไขเวลาและการเข้าไปใช้บริการก็จะถูกจำกัด ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปออกกำลังกายได้อย่างสะดวก โดยตนเองได้ทำแบบสอบถาม กูเกิ้ง ฟอร์ม ในส่วนนี้พบว่ามีผู้อกเสียไม่เห็นด้วยจำนวน 397 เสียง มีเสียงเห็นด้วย 18 เสียง จึงอยากให้เทศบาลเมืองศรีราชาคิดทบทวนว่าผลได้ผลเสียอย่างไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากัน

โดยมีผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สุขภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ในตอนนี้ประชาชนเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีเป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับการรักษาพยาบาลค่อนข้างจะสูง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากในการรักษาแต่ละครั้ง จึงอยากให้คิดถึงเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญด้วย

ซึ่ง นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ก็ได้ตอบข้อสงสัย และชี้แจงให้ผู้ที่เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นให้ทราบ และพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งสองด้านไปพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เมืองศรีราชาพัฒนาไปตามที่ประชาชนต้องการ โดยเน้นว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ