saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนโครงการภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่ กว่าสามล้านบาท

 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป

                วันนี้ ( 18 ม.ค. ) ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีประสบการณ์ฝึกภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรมด้านภาษาโดยตรงกับครูภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูง สามารถสื่อสารและปรับตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ดร.ประวิทย์ ทองไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมแตรทอง อาคารสวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

                สำหรับท่าเรือแหลมฉบังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันมาเป็นระยะเวลา 9 ปี รวมเงินสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,405,000 บาท โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 3,150,000 บาท 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ