saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มวัยรุ่นศรีราชารวมตัวทำความดี ถวายโลงศพให้กับวัดต่าง ๆ ทั่วอำเภอศรีราชา

กลุ่มวัยรุ่นศรีราชารวมตัวกันทำความดีด้วยการบริจาคโลงศพให้กับวัดต่าง ๆ ทั่วอำเภอศรีราชา เพื่อให้ผู้ที่ลำบากยากไร้ได้นำโรงศพไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป รวมทั้งมอบเงินบำรุงพุทธศาสนาเกือบ 1 แสนบาท โดยมี ส.ส.ขวัญเลิศ พานิชมาท สส.เขต 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

                วันนี้ ( 20 ก.พ. ) กลุ่มวัยรุ่นศรีราชา นำโดยกลุ่มกะลาดำ กลุ่มเทวดาศรีราชา กลุ่มอิมเมจ กลุ่มวัยรุ่นต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี และละแวกใกล้เคียง ได้รวมตัวกันทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการบริจาคเงินซื้อโลงศพ จำนวน 214 หลัง เพื่อนำไปมอบให้กับวัดต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา เพื่อมอบให้ผู้ที่ลำบากยากไร้ ไม่มีเงินในการซื้อโลกศพ หรือเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับญาติผู้วายชนม์ ได้นำโลงศพไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป และมอบปัจจัยในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดนาพร้าวอีกจำนวน 92,956.75 บาท โดยมี นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ที่วัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

                ในการนี้กลุ่มวัยรุ่นในอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มีด้วยกันหลายกลุ่มก้อน ได้มีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันภายในกลุ่มแก๊งต่าง ๆ มาเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อร่วมกันทำความดีทะนุบำรุงศาสนา รวมทั้งการบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ได้นำไปใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ โดยกระจายไปมอบให้กับวันต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา จำนวนวัดละ 12 หลัง และที่สำคัญที่สุดเป็นการลบภาพลักษณ์ที่ประชาชนทั่วไปมองกลุ่มแก๊งวัยรุ่นต่าง ๆ ว่าเป็นพวกที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอศรีราชาจะทำความดีเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดพิธีสะเดาะเคราะห์นอนในโลกศพให้กับผู้ที่มาร่วมในงานอีกด้วย 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ