saostar

Banner โฆษณา

ปิดตำนาน 57 ปี โรงเรียนเอกชนชื่อดังบางพระ โควิดพ่นพิษ

สุดยื้อ โรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว หลังเจอพิษการแพร่ระบาดของโควิด 19 มาต่อเนื่องตลอด 2 ปี ประกาศปิดการเรียนการสอนในเดือนมีนาคมนี้ ปิดตำนาน 57 ปี

                วันนี้ ( 1 มีนาคม 2565) ผู้สื่อข่าวได้รับทราบข้อมูลว่า ผู้บริหารโรงเรียนรัตนชัยศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกของตำบลบางพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2507 ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายสัมพันธ์  วิวัฒน์วานิช เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตชัยศึกษา ได้ประกาศยุติการเรียนการสอนในภาคเรียน 2564 เป็นปีสุดท้ายแล้ว หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ได้ประกาศให้นักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์ และมีนักเรียนเข้ามาเรียนน้อยลง ทำให้ทางโรงเรียนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่าง ทั้งค่าเช่าที่ดิน เงินเดือนครู พนกักงาน เจ้าหน้าที่ ค่าน้ำค่าไฟ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อเดือนเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาท แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 แล้ว ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน ผู้ปกครองบางส่วนจึงไม่ยอมจ่ายค่าเทอมให้ รวมทั้งมีนักเรียนเข้ามาเรียนใหม่มีจำนวนที่น้อยลง ล่าสุดมีนักเรียนเพียงกว่า 200 คนเท่านั้น ทำให้โรงเรียนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด จึงได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารแล้วตัดสินใจว่าจะยุติการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้ ปิดตำนาน 57 ปีของโรงเรียนเพียงเท่านี้

                นายสัมพันธ์  วิวัฒน์วานิช  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตชัยศึกษา เปิดเผยว่า โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ต้องประกาศปิดดำเนินการลงหลังหมดปีการศึกษานี้ หรือประมาณเดือนมีนาคม เนื่องมาจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้มากว่า 2 ปี และโรงเรียนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา ค่าเช่าที่ มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งก็เห็นพ้องว่าคงจะต้องยุติการดำเนินการของโรงเรียนไว้เพียงเท่านี้ ซึ่งโรงเรียนรัตนชัยศึกษา เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 57 ปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตำนานโรงเรียนที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของบางพระ ทั้งนี้โรงเรียนจะทำการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ไปจนสิ้นสุดปีการศึกษานี้ หรือประมาณปลายเดือนมีนาคม นี้ เพื่อให้ครบหลักสูตรและนักเรียนได้เลื่อนชั้นเรียน ในส่วนของนักเรียนที่จะต้องไปศึกษาต่อที่โรงเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนรัตนชัย ก็ยินดีที่จะประสานงานให้หากผู้ปกครองต้องการ

                
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ