saostar

Banner โฆษณา

อทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง

อทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบนโยบายฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง 

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มีพนักงานทั้งสิ้น 249 คน ที่ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ให้ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นท่าเรือสากลชั้นนำระดับโลก ซึ่งในวันนี้ ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมกับ มอบนโยบายสำคัญ ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ รวมทั้ง เป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

ในการนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบนโยบายและเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานภาคเอกชนที่เช่าบริหารประกอบการ ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการขนส่งทางน้ำ และเป็นท่าเรือที่ใช้ระบบบริหารจัดการระดับสากลที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนการดำเนินการด้านเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด 

รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางและการดำเนินการของการท่าเรือฯ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

สำหรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ได้แก่ 1. บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด 2. บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด 3.บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) อีกด้วย


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ