saostar

Banner โฆษณา

บีเควัน ศรีราชา ประชาคมชาวบ้านอ่าวอุดม การก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์

 ชาวบ้านอ่าวอุดมไม่ค้านสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์หน้าโรงแรมชาโตว์วิสต้า แต่ขอให้มาคุยกับชาวบ้านในเรื่องผลกระทบต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุขต่อไปในอนาคต

วันนี้ (21 มี.ค. 65) นายพิพัฒน์พร อัมพรเพ็ชร ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา ประมงอำเภอศรีราชา ตัวแทนเทศบาลนครแหลมฉบัง และนายธัญธร ชถคณานุกูล ตัวแทน บี.เค.วัน ศรีราชา จำกัด ได้ประชุมประชาคมการก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัท ที่เชื่อมต่อจากบริเวณหน้าโรงแรมชาโตว์วิสต้า ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ออกไปสู่ทะเล เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและท่าเรือโดยสารเพื่อรองรับธุรกิจของโรงแรมให้มีคนมาพักและเป็นท่าเรือที่มีนักท่องเที่ยวเกาะสีชังมาใช้ประโยชน์จากท่าเรือ  โดยมีชาวชุมชนอ่าวอุดมเข้าร่วมประมาณกว่า 300 คน

โดย นายธัญธร ชถคณานุกูล ตัวแทน บี.เค.วัน ศรีราชา จำกัด เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทฯ มีจุดประสงค์จะพัฒนาเป็นสะพานเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาถ่ายรูป จะได้กระตุ้นธุรกิจของโรงแรมชาโตว์วิสต้า ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก หรือใช้เป็นท่าเรือสาธารณประโยชน์  ให้ชาวบ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นท่าเทียบเรือ บริษัทฯ จึงได้คำเนินยื่นขอใบอนุญาต เป็นท่าเทียบเรือขนาคเล็กไม่เกิน 500 ตันกรอส เมื่อท่าเรือนี้เกิดขึ้น จะ มีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น  จะจัดให้มีลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว  จะจัดให้มีล็อค ให้ชาวบ้านอ่าวอุคม มาเช่าทำการค้าขายอาหาร ของของฝาก ขายอาหาร เครื่องดื่ม ขายอาหารทะเลสดของชาวประมงบ้านอ่าวฯ  จะจัดให้มีลานสำหรับทำกิจกรรมของชาวบ้าน อาทิเช่น ถนนคนเดิน จัดงานประเพณีประจำปี เปิดโอการให้ชาวบ้านอ่าวฯ มาร่วมกันประกอบธุรกิจเพื่อต่อยอดสนับสนุนค้านการท่องเที่ยว ชาวบ้านที่มีเรือเร็ว มีเรือโดยสาร ก็สามารถมาร่วมมือกันรับนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมไปเที่ยวเกาะสีชัง เป็นท่าเรือโดยสาร เป็นต้น

โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมประชาคมมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นห่วงเรื่องผลกระทบการจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือนี้ จะไปรบกวนระบบนิเวศน์ทางทะเล พันธุ์สัตว์น้ำ ที่กลุ่มประมงพื้นที่ได้เลี้ยง เพาะพันธุ์เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งช่วงเวลาการก่อสร้างอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านอ่าวอุดมด้วย จนได้ข้อสรุปว่า ทางบริษัทจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบของกลุ่มชาวบ้านและชาวประมงพื้นบ้านว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะแก้ปัญหา รวมทั้งหาทางออกร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านไม่ขัดข้องในเรื่องการก่อสร้างการสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนด้วย

นางจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า ในวันนี้บริษัทบี.เค.วัน ได้ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งมีการขออนุญาตถูกต้อง แต่ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ จึงมีความเห็นว่าควรจะมีการชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งมีกลุ่มประมงได้เข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าเป็นห่วงเรื่องการจับสัตว์น้ำ จึงใช้เวทีนี้เป้นการให้ชาวบ้านได้ทราบข้อเท็จจริงพร้อมกัน ซึ่งผลสรุปว่า ชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจแล้วว่า สามารถค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวได้ การเปิดปิดเป็นไปตามเวลาที่ชาวบ้านรับได้ เปิดตอนเช้าและปิดตอน 22.00 น. ส่วนประมงพื้นบ้านที่ยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ จึงตกลงกันว่า จะให้บริษัทไปดูว่ากลุ่มประมงได้รับความเดือดร้อนจากกรณีใด จะเสียประโยชน์อย่างไร เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ