saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระจัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์พญายมองค์ใหญ่

เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ทำพิธีเบิกเนตรองค์พญายมองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานไว้ที่สวนสุขภาพชายทะเลบางพระ เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา สะเดาะห์เคราะห์ และโรคภัยไข้เจ็บให้หายไป

     ที่  เวทีบวงสรวงองค์พญายม ชายทะเลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเบิกเนตร องค์พญายมองค์ใหญ่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมพิธี อาทิ นายธวัชชัย ศรีทองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและชาวชุมชน เข้าร่วมพิธี

โดยในพิธีบวงสรวงเบิกเนตร องค์พญายมองค์ใหญ่ โดยได้นิมนต์พระเถรานุเถระในเขตศรีราชามาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เชิญพราหม์หลวงมาเป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตร โดยนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงด้านหน้าองค์พญายม และผู้ร่วมงานร่วมโปรยดอกไม้ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดสร้างองค์พญายม องค์ประธานขนาดใหญ่ ที่บริเวณชายทะเลบางพระให้ประชาชน ที่มีความศรัทธาได้กราบไหว้บูชา ซึ่งเป็นองค์พญายมที่มีความสูง 6 เมตร หน้าตัก 2 เมตร  ใบหน้าเป็นภาคเทวดา มือขวาถือบ่วง มือขวาถือไม้ท้าวหัวกะโหลก  ซึ่งมีความสง่างาม น่าเกรงขาม โดยตั้งประดิษฐานไว้ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลบางพระ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ สักการบูชา โดยเชื่อว่าการได้มากราบไหว้นั้นจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับพญายม หลังจากนั้น ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ