saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแบบ New Normal ใช้ดอกไม้แทนการใช้น้ำ

เทศบาลเมืองศรีราชา จัด รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแบบ New Normal   ใช้ดอกไม้นานาพันธุ์แทนการใช้น้ำ เพื่อเป็นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ โดยยึดหลักความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  

วันนี้ ( 17 เม.ย. 65) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และชาวชุมชน ได้ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานวันสงกรานต์และวันไหลศรีราชา โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา และชาวชุมชนศรีราชาได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ของชาวไทยที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ซึ่งในครั้งนี้ต้องจัดแบบรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยการใช้ดอกไม้หอมนานาพันธุ์มาใช้รดขอพรผู้ใหญ่โดยไม่ใช้น้ำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทยให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

                การจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้สูงอายุ ชุมชนละ 2 ท่านจำนวน 13 ชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้เป็นการรวมกลุ่มกันจนมากเกินไป ซึ่งก่อนจะเข้าร่วมงานได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีการตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ