saostar

Banner โฆษณา

"ส.ส.หนึ่ง"ดันจุดกลับรถหัวโต ถนนมายเอียง ปิ่นทอง1-2 เพิ่มความปลอดภัย

 "ส.ส.หนึ่ง" เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลักดันโครงการก่อสร้างที่กลับรถรูปแบบใหม่บังคับเลี้ยว (ที่เรียกกันว่าที่กลับรถหัวโต) ถนนสายมาบเอียง-แหลมฉบัง ช่วงที่กลับรถนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-2 เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  เมื่อเวลา17.30น.(29 พ.ค.2565)  นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา ได้ลงพื้นที่ ถนนสายมาบเอียง-แหลมฉบัง เพื่อดูการก่อสร้างที่กลับรถใหม่รูปแบบใหม่บังคับเลี้ยว (ที่เรียกกันว่าที่กลับรถหัวโต) และเปิดเผยว่า ได้ผลักดันโครงการก่อสร้างจุดกลับรถเพื่อลดอุบัติเหตุท้องถนนในรูปแบบใหม่บังคับเลี้ยว (ที่เรียกกันว่าที่กลับรถหัวโต) โดยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รถ ใช้ถนน ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตรงจุดกลับรถนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1-2 พื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จึงได้ประสานให้ ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ให้ของบประมาณ ไปทางกรมทางหลวง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงในเส้นทางถนนสายมาบเอียง-แหลมฉบังเพื่อ “ทำจุดกลับรถ” ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหารถติดขัดและเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะที่จุดกลับรถเดิมมีสภาพคับแคบด้วย ทำให้มีปัญหาในช่วงมีรถเลี้ยวกลับทั้งขาเข้า-ขาออก เป็นเหตุให้รถที่วิ่งมาทางตรงต้องชะลอตัวลงหรือหยุดพักให้“จุดกลับรถที่จะทำขึ้นใหม่นี้เป็นจุดกลับรถรูปแบบพิเศษ หรือเรียกกันว่าจุดกลับรถหัวโต” ในปัจจุบันมีแล้วในเขตแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจุดกลับรถมีสภาพรูปแบบทรงกลมในช่วงรถเลี้ยวและมีความกว้างในการปรับมุมของเกาะกลางถนน ให้อยู่ในวงบังคับเลี้ยวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมีเครื่องกั้นเป็นราวเหล็ก สำหรับยานพาหะที่วิ่งในเส้นทางตรงในอนาคตจะไม่ต้องหยุดหรือเบรครถกะทันหันสามารถแล่นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเลี้ยวกลับรถไม่ไปตัดหน้ากับรถยนต์เส้นทางตรง ตลอดจนรถบรรทุกหรือรถพ่วงขนาดใหญ่สามารถกลับรถได้สะดวกและรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการก่อสร้างของผู้รับเหมาน่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินปลายเดือนกรกฏาคม 2565 ที่จะถึงนี้

   นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี กล่าวว่า ซึ่งการผลักดันสร้างที่กลับรถใหม่รูปแบบใหม่บังคับเลี้ยว (ที่เรียกกันว่าที่กลับรถหัวโต)บนถนนสายมาบเอียง-แหลมฉบัง ช่วงกลับรถนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-2 ก็เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รถ ใช้ถนน ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตรงจุดกลับรถนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1-2 จึงได้ประสานให้ ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ของบประมาณ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงในเส้นทางถนนสายมาบเอียง-แหลมฉบังเพื่อ “ทำจุดกลับรถหัวโต” ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหารถติดขัดและเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งในการสร้างที่กลับรถหัวโต ในครั้งนี้จะสามารถลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาเดินทางอย่างปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนในเส้นทางนี้
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ