saostar

Banner โฆษณา

สมิติเวช ศรีราชา เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพภายหลังหายจากโรคโควิด-19แห่งแรกในภาคตะวันออก

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เปิดตัว ศูนย์ดูแลสุขภาพภายหลังหายจากโรคโควิด-19( Long Covid center) แห่งแรกในภาคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ดูแล รักษา ฟื้นฟูให้กับผู้ที่ผ่านการติดโควิด 19 ที่มีอาการข้างเคียงให้สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

วันนี้ ( 23 พ.ค. 65 ) รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เป็นประธานเปิดตัว ศูนย์ดูแลสุขภาพภายหลังหายจากโรคโควิด-19( Long Covid center) แห่งแรกในภาคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ดูแล รักษา ฟื้นฟูให้กับผู้ที่ผ่านการติดโควิด 19 เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพและวางแผนดูแลฟื้นฟูตัวเองต่อไป รวมถึงเพื่อให้อวัยวะต่างๆ และร่างกายกลับมาทำงานได้ดีขึ้น โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็น Long COVID 30-50% หรือ 1-2 ล้านคน โดยพบว่ามีผลกระทบต่อระบบโดยรวม อาทิ อาการก่อนเพลียเหนื่อยล้าสูงสุด 58% ส่วนอาการต่อระบบประสาทและสมอง ปวดศีรษะ 44% สูญเสียสมาธิ 27% สูญเสียการรับรส 23% สูญเสียความทรงจำบางส่วน 16% นอนไม่หลับ 11% เป็นต้น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จึงทำศูนย์ Long COVID Center แบบครบวงจร เพื่อช่วยเหลือสังคม ดูแล รักษา ฟื้นฟู ครบทุกด้าน

 โดยโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ ได้จัดกำลังรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ร่วมมือภาครัฐเน้นการดูแลผู้ป่วย บริการฉีดวัคซีน ตรวจหาเชื้อ บริการผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวใน Hospitel หรือHome isolation โดยศูนย์ Long COVID Center ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจการทำงานของหัวใจ ตรวจการอักเสบของร่างกาย การรักษาโดยการฟื้นฟูร่างกายให้ครบทุกด้าน ทั้งการฝึกหายใจ การออกกำลังกายเบาๆ การวัดระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล วัคซีน รวมถึงการเสริมสุขภาพในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพและวางแผนดูแลฟื้นฟูตัวเองต่อไป รวมถึงเพื่อให้อวัยวะต่างๆ และร่างกายกลับมาทำงานได้ดีขึ้น

แม้วิกฤติโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยังคงเดินหน้าเพื่อช่วยให้คนไทยฝ่าวิกฤตด้านสุขภาพให้รอดพ้นจากผลกระทบต่อสุขภาพหลังหายจากโรคโควิด-19 ด้วยการเปิดตัวศูนย์ดูแลสุขภาพภายหลังหายจากโรคโควิด-19( Long Covid center) แห่งแรกในภาคตะวันออก ที่ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาและฟื้นฟูร่างกายครบทุกด้านเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงต่อเนื่อง


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ