saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบังอย่างเป็นทางการ

วันนี้ ( 19 พ.ค. ) นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบังอย่างเป็นทางการ  โดยมี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบังในครั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารเทศบาลฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดแผนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ขึ้นที่บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา บนเนื้อที่ 3ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา ด้วยงบประมาณจำนวน 19,230,154 บาท การออกแบบก่อสร้างเป็นรูปแบบคล้ายปราสาทในนวนิยายที่เด็ก ๆชื่นชอบ มีสระว่ายน้ำ มีสนามเด็กเล่น มีห้องเรียนติดแอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน พร้อมเปิดให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมาเข้าเรียนได้ต่อไป

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ