saostar

Banner โฆษณา

พุทธศาสนิกชนคึกคัก ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์จำนวน 28 รูป วัดไร่กล้วย

 พุทธศาสนิกชนชาวศรีราชา เดินทางมาร่วมงานอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์จำนวน 28 รูป ของวัดรังษีสุทธาวาสหรือวัดไร่กล้วย เพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่และออกโรงทานกันเป็นจำนวนมาก

                วันนี้ ( 19 มิ.ย. 65 ) ที่วัดรังสีสุทธาวาส หรือวัดไร่กล้วย ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พระครูมธุรสธรรมภาณ หรือ หลวงพ่อน้ำหอม  เจ้าอาวาส ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์  นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา และพุทธศาสนิกชนชาวศรีราชาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์จำนวน 28 รูป และร่วมออกโรงทานกันเป็นจำนวนมาก

                การบวช คือ การสละเพศคฤหัสถ์สู่ความเป็นเพศบรรพชิต เพื่อมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และที่สำคัญ เป็นผู้เห็นโทษ ในการครองเรือน  จึงเป็นผู้สละ อาคารบ้านเรือนทั้งหมด ไม่ว่าเงินและทอง ทุกๆ อย่างที่สมควรกับคฤหัสถ์ เป็นการตอบแทนพระคุณมารดา บิดา การบวชครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าประเสริฐ เป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นโทษของกามคุณ โทษของการครองเรือน และมีศรัทธาที่จะประพฤติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ทั้งพระวินัยและการศึกษาธรรมอย่างแท้จริง เพื่อถึงการดับกิเลส

                สำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ มีผู้ยื่นประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 28 รูป โดยทางวัดจัดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ