saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนกว่าสามล้านบาทในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนกว่าสามล้านบาท ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่เยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่1

วันนี้ ( 22 มิ.ย. 65) ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง ,โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม ,โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ,โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ,โรงเรียนบ้านนาวัง ,โรงเรียนบ้านโรงหับ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต รวมเป็นเงิน 3.150.000 บาท พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวด ในโครงการแข่งขันทำคลิปตามฝันชิงรางวัลภาษาอังกฤษ “ELDP GOT TALENT I Love You ACT” อีกด้วยโดยมี คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ,ผู้นำชุมชน และนักเรียน ที่ได้รับทุน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ที่ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาฝึกฝนตนเองด้านภาษาอังกฤษ และเล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตามระดับชั้นได้
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ